Řízení a monitoring

Řízení Operačního programu Technická pomoc probíhá v několika rovinách. Jsou do něj zapojeny následující subjekty: Řídící orgán OPTP, finanční útvar, zprostředkující subjekt, Monitorovací výbor OPTP, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, pověřený auditní subjekt, AFCOS.

OPTP > OPTP 2007-2013 > Řízení a monitoring

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena