Vydání Přílohy č. 11 PŽP Pravidla způsobilosti a dokladování

11.12.2019

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Přílohu č. 11 PŽP „Pravidla způsobilosti a dokladování“, verze 3/1. Příloha č. 11 je platná od 11. 12. 2019 a účinná od 1. 1. 2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena