Vydání Příloh č. 8 a 3e PŽP „Metodika indikátorů“ a „Podmínky realizace projektu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace“

6.5.2020

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal přílohy č. 8 a 3e PŽP „Metodika indikátorů“ a „Podmínky realizace projektu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, verze 3/2. Obě přílohy jsou platné od 6. 5. 2020 a účinné od 14. 5. 2020. Pravidla pro žadatele a příjemce OPTP 2014-2020, verze 2/9 jsou i nadále účinná včetně všech ostatních příloh.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena