Vydání nové verze Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027 včetně příloh

10.10.2022

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 2021-2027 vydává aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027 ve verzi č. 1/1 včetně příloh.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena