Vydání aktualizované přílohy č. 7 „Pravidla způsobilosti výdajů a dokladování“ Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027

31.10.2023

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 2021-2027 vydává aktualizovanou přílohu Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027 č. 7 „Pravidla způsobilosti výdajů a dokladování“ ve verzi č. 1/4.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena