Uzavření Operačního programu Technická pomoc 2007-2013

7.5.2019

ŘO OPTP obdržel dne 3. 5. 2019 od Evropské komise dopis, v němž byl informován, že veškeré operace související s uzavíráním OPTP 2007-2013 byly provedeny a od 25. dubna 2019 je zahájeno období pro uchování podkladů v souladu s článkem 90 nařízení (ES) č. 1083/2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena