Třetí revize Programového dokumentu OPTP 2014 - 2020

25.2.2019

V návaznosti na vládou schválenou Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále „Strategie“), která byla provázána s iniciativou EK „Uhelné regiony v transformaci“, bylo rozhodnuto o realizaci opatření a intervencí této Strategie prostřednictvím programu RE:START, jehož financování bude zajišťováno z prostředků OPTP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena