Řešení způsobilosti výdajů v důsledku zásahu vyšší moci (epidemie COVID-19) v OPTP

14.10.2020

Z důvodu mimořádné situace vyvolané epidemií nemoci COVID-19 (vyšší moc dle čl. 87 Obecného nařízení) a souvisejících omezujících opatření zavedených ze strany státu, ŘO OPTP upozorňuje příjemce, že v projektech OPTP může dojít k porušení Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc (PŽP OPTP) a tím ke vzniku nezpůsobilých výdajů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena