První revize Programového dokumentu OPTP 2014-2020

7.11.2017

V návaznosti na technickou revizi Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020 došlo ke snížení alokace kohezní politiky pro Českou republiku. Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc z uvedeného důvodu provedl revizi programu spočívající ve snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR ve specifickém cíli (SC) 2.1 „Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat“. Evropská komise schválila revizi programu OPTP prováděcím rozhodnutím ze dne 20. 9. 2017.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena