Proplácení u projektů v rámci PO 2

12.7.2019

Auditní orgán provedl v prvním pololetí roku 2015 z podnětu Evropské komise audity monitorovacích systémů. Výdaje ze smluv obsahující audity dotčená výběrová řízení či výdaje u projektů, na nichž probíhala policejní šetření, nebyly dosud propláceny příjemcům ani zahrnovány do žádostí o platbu EK.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena