Programový dokument Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020

13.6.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020. Znění programového dokumentu navazuje na Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřenou mezi Evropskou komisí a vládou České republiky.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena