Oznámení o změně výzvy č. 3 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

18.12.2019

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena 12. října 2015. Změna ve výzvě č. 3 je účinná od 1. ledna 2020.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena