Oznámení o změně výzvy č. 3 a č. 4 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

12.12.2017

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena dne 12. října 2015 a ve výzvě č. 4, která byla vyhlášena 15. června 2016. Změny ve výzvách č. 3 a č. 4 jsou účinné od 11. prosince 2017.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena