Oznámení o změně výzvy č. 2 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

22.11.2017

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 2 k předkládání žádostí o podporu vyhlášené dne 31. srpna 2015. Změna je účinná od 22. listopadu 2017. Plné znění aktualizované výzvy č. 4 včetně Odůvodnění změny výzvy s přehledem provedených změn naleznete pod http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty (složka Výzvy).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena