Oznámení o změně výzvy č. 1 a č. 3 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

19.12.2018

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 1, která byla vyhlášena dne 31. srpna 2015 a ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena 12. října 2015. Změny ve výzvách č. 1 a č. 3 jsou účinné od 1. ledna 2019.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena