Oznámení o změně 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 v rámci Operačního programu Technická pomoc k 1. 2. 2013

29.1.2013

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změny provedené v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 (dále jen „Výzva“) vyhlášené dne 14. května 2008. Změny jsou platné od 1. 2. 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena