Oznámení o upřesnění způsobilosti výdajů u náhrad za použití soukromého vozidla

11.11.2019

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) oznamuje, že došlo upřesnění výkladu u výpočtu náhrady za použití soukromého vozidla a u způsobilosti této náhrady. Toto upřesnění je uvedeno v FAQ – Ostatní.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena