Oznámení o aktualizaci 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 v rámci Operačního programu Technická pomoc

5.2.2014

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve 2. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 (dále jen „Výzva“). Změny jsou platné od 5. 2. 2014.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena