Oznámení o aktualizaci 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 v rámci Operačního programu Technická pomoc

27.3.2015

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 (dále jen „Výzva“) vyhlášené dne 14. května 2008. Změny jsou platné od 27. března 2015.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena