Organizační zajištění Odboru Řídícího orgánu OPTP v souvislosti se svátky a koncem roku 2015

7.12.2015

Vážení žadatelé a příjemci, dovoluji si Vás informovat o organizačních záležitostech v souvislosti se svátky a koncem roku 2015.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena