Operační program Technická pomoc 2014-2020 se aktivně zapojuje do programu RE:START

22.11.2018

Dne 20. listopadu 2018 se v Praze uskutečnilo 8. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupce Evropské komise.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena