Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020

12.10.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pondělí 12. 10. 2015 třetí výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Vše pak bude napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z Evropských fondů v období 2014-20. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.) a regionální partneři.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena