Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k podávání projektů z Operačního programu Technická pomoc

15.6.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve středu 15. 6. 2016 čtvrtou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Všechny podporované aktivity budou napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z ESI fondů v programovém období 2014-2020. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.), regionální partneři a zastřešující nestátní neziskové organizace.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena