Jednání 15. Monitorovacího výboru OP TP

3.6.2015

Dne 2. června 2015 se v Hotelu Barceló v Praze konalo 15. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“). Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále „OPTP“), věcným a finančním pokrokem na úrovni programu, evaluacemi v OPTP a přípravou období 2014-2020. Schválili též výroční zprávu OPTP pro rok 2014.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena