Informační povinnost ŘO OPTP k ochraně osobních údajů

29.5.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává při realizaci Operačního programu technická pomoc osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena