Informace pro příjemce dotací z OPTP v souvislosti s koronavirem

24.3.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj a Řídicí orgán OPTP (dále jen ŘO OPTP) reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními kvůli koronaviru a uvědomují si možné dopady na průběh realizace projektů podpořených z OPTP, a to především z pohledu plnění harmonogramu. Pracovníci ŘO OPTP jsou připraveni konzultovat dotazy a komplikace vzniklé touto situací.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena