Evropská komise schválila Výroční zprávu o implementaci OPTP za rok 2016

31.10.2017

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc předložil dne 18. května 2016 Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2016 (dále „Výroční zpráva“) na 5. řádném zasedání Monitorovacího výboru OPTP, kde byla členy Monitorovacího výboru OPTP schválena.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena