Evropská komise schválila Výroční zprávu o implementaci OPTP za rok 2020

12.7.2021

Vzhledem k situaci ohledně pandemie COVID-19 proběhlo 13. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 formou elektronického projednávání per rollam, v rámci kterého byla Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2020 (dále „Výroční zpráva“) schválena členy Monitorovacího výboru OPTP dne 25. 5. 2021.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena