Evropská komise schválila Výroční zprávu o implementaci OPTP za rok 2018

20.8.2019

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc předložil dne 21. května 2019 Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2018 (dále „Výroční zpráva“) na 9. řádném zasedání Monitorovacího výboru OPTP, kde byla členy Monitorovacího výboru OPTP schválena.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena