Evropská komise schválila Výroční zprávu o implementaci OPTP za rok 2017

2.10.2018

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc předložil dne 18. května 2018 Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2017 (dále „Výroční zpráva“) na 7. řádném zasedání Monitorovacího výboru OPTP, kde byla členy Monitorovacího výboru OPTP schválena.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena