Evropská komise schválila 1. Výroční zprávu o implementaci OPTP v novém programovém období 2014 – 2020

13.7.2016

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc předložil dne 17. května 2016 první Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2015 (dále „Výroční zpráva“) na 3. řádném zasedání Monitorovacího výboru OPTP, kde byla členy Monitorovacího výboru OPTP schválena. Evropská komise k návrhu Výroční zprávy vydala konečné stanovisko dne 4. července 2016, v jehož rámci byla Výroční zpráva přijata.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena