Druhá revize Programového dokumentu OPTP 2014 - 2020

12.12.2017

Z důvodu možnosti financování nových aktivit, Řídicí orgán OPTP v rámci druhé revize programu přistoupil k rozšíření příjemců ve specifickém cíli SC 1 „Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení. V souvislosti s rozšířením příjemců v SC 1.1 došlo k úpravě definice cílové skupiny. Součástí revize jsou také formální úpravy vybraných indikátorů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena