Čtvrtá revize Programového dokumentu OPTP 2014 - 2020

5.3.2020

V návaznosti na realizovanou evaluaci s názvem „Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP“ provedl ŘO OPTP přehodnocení své indikátorové soustavy a rozhodl se pro její revizi v rámci 4. revize Programového dokumentu OPTP 2014-2020.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena