Čerpání ze strukturálních fondů

1.7.2014

Do vlády nyní přichází program, který v příštích letech zásadně ovlivní čerpání z fondů Evropské unie. Dokument, který nese název Programový dokument Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020 rozhodne o tom, kde a jakým způsobem budou tyto prostředky využity.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena