Aktualizovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP

29.6.2015

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) zveřejnil aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce v OPTP verze 8.5. Příručka je platná a účinná od 14. června 2015.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena