Aktualizovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (verze 7.8)

6.3.2013

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) zveřejnil aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce v OPTP (dále jen „PŽP OPTP“) verze 7.8. Platnost PŽP OPTP je od 5. března 2013 a účinnost je od 6. března 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena