9. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2014 – 2020

22.5.2019

Dne 21. května 2019 se v Ostravě uskutečnilo 9. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupců Evropské komise.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena