7. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2014 – 2020

21.5.2018

Dne 18. května 2018 se v Praze uskutečnilo 7. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupců Evropské komise.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena