4. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2014 – 2020 a 17. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2007 - 2013

30.11.2016

Dne 29. listopadu 2016 se v Praze uskutečnilo 4. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 a 17. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2007 - 2013 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupce Evropské komise.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena