1. řádné jednání Monitorovacího výboru OP TP 2014 - 2020

15.7.2015

Dne 14. července 2015 se v budově MMR v Praze konalo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“). Členům MV OPTP a přítomným hostům byly předloženy upravené materiály, které byly prodiskutovány na přípravném jednání v červnu 2015.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena