Inovativní přístup k využívání prázdných míst a budov ve městech: Jak vidí zapojení Ostravy do proje

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena