Národní kontaktní místo (NUP)

Funkci Národního kontaktního místa programu URBACT v České republice vykonává odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR ČR. Prostřednictvím Národního kontaktního místa jsou poskytovány veškeré informace o programu URBACT IV v českém jazyce. Národní kontaktní místo je platformou pro dialog, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblasti udržitelného městského rozvoje.

URBACT IV > Národní kontaktní místo (NUP)

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena