Národní kontaktní místo (NUP)

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR. Prostřednictvím Národního kontaktního místa jsou poskytovány veškeré informace o OP URBACT III v českém jazyce. Národní kontaktní místo je platformou pro dialog, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblasti udržitelného městského rozvoje.

OP URBACT III > O programu > Národní kontaktní místo (NUP)

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena