Národní kontaktní místo (NUP)

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT v České republice výkonává odbor regionální politiky MMR ČR. Prostřednictvím Národního kontaktního místa jsou poskytovány veškeré informace o OP URBACT III v českém jazyce. Národní kontaktní místo je platformou pro dialog, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblasti udržitelného městského rozvoje. Národní kontaktní místo:

OP URBACT III > O programu > Národní kontaktní místo (NUP)

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena