Národní orgán

Národní orgán podporuje Řídící orgán při koordinaci úkolů v České republice a plní v partnerské spolupráci s Řídícím orgánem koordinační úkoly a úkoly vyžadující vyjádření souhlasu za Českou republiku.

ČR-Bavorsko > Kontakty > Národní orgán

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena