Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.


AKTUÁLNĚ:

Dne 15. 9. 2017 byla otevřena výzva pro Sítě přenosu.
Výzva představuje příležitost pro města převzít dobrou praxi v oblasti udržitelného rozvoje měst od jiného evropského města.
http://urbact.eu/good-practices/home
Výzva bude otevřena do 10. 1. 2018.

Příští výzva pro Sítě měst bude vyhlášena v polovině roku 2018. 


 

Kalendář akcí

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena