Realizované akce

Operační program URBACT pořádá na národní i mezinárodní úrovni různé typy akcí.

OP URBACT III > O programu > Realizované akce

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena