První informace o proběhlé výzvě pro Sítě přenosu

V návaznosti na uplynutí lhůty (10. ledna 2018) pro podávání žádostí měst oceněných jako „Města s příkladem dobré praxe“, jenž chtějí vést Sítě přenosu OP URBACT, nyní sekretariát OP URBACT společně s týmem externích odborníků přezkoumává podané návrhy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena