Hodnocení

Koordinátoři Eurocenter v každém regionu soudržnosti shromáždí všechny zaslané projekty a vyberou tři nejlepší, kteří postoupí do regionálního kola soutěže. V regionálním kole budou následně soutěžící svůj projekt prezentovat před odbornou porotou. ČR byla pro potřeby soutěže rozdělena na 4 regiony, z každého postoupí dva nejlepší týmy do celostátního kola.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena