Programové období 2004-2006

Tato sekce obsahuje informace o programech spolufinancovaných z fondů Evropské Unie v České republice v období 2004 — 2006.