Polní cesta C 2 Kněžice u Ronova

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Státní pozemkový úřad - pracoviště Chrudim
Registrační číslo: 16/000/0431b/451/000013
Zahájení projektu: 21. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2016

Informace o projektu

V trase komunikace C 2 se nacházela vyježděná polní cesta, která byla za deštivých podmínek bahnitá. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Kněžice a Biskupice, navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 791 254,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 807 239,00 Kč
 
Celková částka: 1 598 493,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena